Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Energi

Telefon
0554-191 00 (växel)
Servicenummer
vid akuta problem
020-52 52 50
E-post
keab@kils-energi.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

Klimatsmart och resurssnålt

Träflis

Det finns ingen tvekan att fjärrvärme producerad med biobränslen som huvudsaklig råvara är bra ur ett miljöperspektiv.

>90% av vårt bränsle består av RT-flis. Det är återvunnet trädbränsle som består av exempelvis rivningsvirke och gammalt emballage som flisas för enklare hantering.

Utöver RT-flis kompletterar vi med rena värmländska pellets, tillverkade av rester från sågverk, en liten mängd deponigas – och som reserv vid toppar en liten del olja. Fjärrvärmen bidrar till minskade utsläpp av koldioxid och med modern teknik tar vi bort de allra flesta luftföroreningarna som uppstår vid förbränning.

Renare luft och färre partiklar i luften

Vi genomför kontinuerlig miljömätning för att se till att alla strikta krav i vårt miljötillstånd efterlevs. Det är betydligt bättre med förbränning på ett ställe, med hög skorsten och modern rökgasrening, än många små villaskorstenar utan rening. Du får helt enkelt renare luft och färre partiklar i mark och vattendrag här hemma i Kil.

 

Privat eller företag?

Gör en klok investering och
skaffa fjärrvärme!

 

Vi är medlemmar i: 

Vi är anslutna till:

 Prisdialogen

 

Din energiförbrukning

 

Betyg på vår kundnöjdhet: