Felanmälan fjärrvärme

Skicka e-post till keab@kils-energi.se om du behöver anmäla fel i fjärrvärmen.
Ange gärna ditt namn och telefonnummer.

Vi behandlar din felanmälan angående fjärrvärme under normal kontorstid.

Vill du felanmäla något annat - klicka här.

Vid brådskande ärende ring 020-52 52 50