Historik

 


Den norra delen av Kils kommun hade förut fyra mindre skolor. De lades ned 1994 och i stället byggdes Tolitaskolan.

Tolita är ett litet samhälle som ligger utefter Fryksdalsbanan. Genom samhället rinner Tolitaälven som tidigare var uppdämd och försåg kvarnen med kraft.

Skolan som ligger på gammal åkermark är placerad på en kulle väl synlig för alla med öppna fält runt om. Kanske, om tjugo eller trettio år, kommer skolan att ligga inbäddad i en dunge av nyplanterade ädla träd. Men då måste träden först besegra den styva leran som Tolitaborna tidigare använde för att göra tegel av.

Tolitaskolan har valt att profilera sig genom att satsa på miljön. Vår faluröda skola är invändigt målad med äggtempera färger liksom de renoverade möbler som samlats ihop från våra gamla skolor. Till skolan hör också en fullstor gymnastikhall och väl tilltagna lekytor. Bara ett par hundra meter från skolan finns en välutbyggd läger och grillplats.

Karta över Tolita skolas upptagningsområde

De gamla skolorna i området

Tolita skolas upptagningsområde är den norra delen av Kils kommun, som gränsar till Sunne kommun. I öster området runt Fryken och i väster området utefter väg 45.  Inom området har det funnits många skolor. Vid Tolita skolas bildande, var det fyra skolor, som lades ner.

Hastersby skola

Hastersby skola i nordöstra delen byggdes redan 1867. Den brann ner 1899, men redan 1900 hade en för den tiden en mycket modern skola återuppbyggts, som hade sin ursprungliga utformning vid nedläggningen. I den skolan gick den världsberömde teknikforskaren Harry Nykvist, som i unga år emigrerade till USA. Under sin forskartid erhöll han inte mindre än 138 patent. 2. Nedre Bondestad skola belägen på västra sidan av Fryken mot Tolita byggdes också i slutet av 1800-talet.
Nedre Bondestads skola Nedre Bondestad skola belägen på västra sidan av Fryken mot Tolita byggdes också i slutet av 1800-talet.

Östra Glänne skola

Östra Glänne och
Gunnarsbytorps skola Gunnarsbytorp skola, som ligger utefter väg 45 var båda skolor, som tjänat bygden i över 100 år. Om de båda skolorna står att läsa i Inge Nylins bok Frykerud I.