Definitioner

Vad innebär ett stadsnät?

Det innebär öppenhet, valfrihet och mångfald. Det råder valfrihet att ansluta sig till nätet, valfrihet för leverantörer att erbjuda sina tjänster och valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar - vi kallar det befriande bredband! Detta innebär fri konkurrens, vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till och för vilket pris.

Vad innebär näthyra/serviceavgift?

Kils Stadsnät tar ut en näthyra, även kallad serviceavgift per år. Avgiften tas ut för att kunna driva stadsnätet på bästa sätt. Denna avgift ska finansiera reparationer i nätet och den mediabox som finns ute i hemmen. Den ska även användas för kostnader på den aktiva utrustningen.

Vad är Mbit/sek och Gbit/sek?

Båda avser hastigheter för dataöverföring.