Kommunstyrelsen 8 februari

Arkivmaterial

Beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari. Det justerade protokollet kan du läsa genom att klicka här (pdf)

Medborgaförslag

Följande medborgarförslag går vidare för beslut till kommunfullmäktige

  • Översyn av trafiksäkerheten på Sunnanåvägen
  • Förbättring av skolgården på Sannerudsskolan F-6
  • Belysning på Nilsbybron
  • Torghandel på bibliotekstorget

Fullmäktigeberedning

Förslag om fullmäktigeberedning om föreningsbidragsreglerna med mera

  • Kommunstyrelsen beslutar att en kommunfullmäktigeberedning tillsätts avseende föreningsbidragsreglerna.
  • Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen kontaktar Kils Ryttarförening, Kils Golfklubb och Kils Tennisklubb för att i dialog med föreningarna diskutera utfasningsbidragets konsekvenser.
  • När kommunfullmäktigeberedningen är tillsatt ger kommunstyrelsen direktiv på vad som ska ingå i uppdraget att se över föreningsbidragen samt att när uppdraget ska slutredovisas i kommunfullmäktige.