Dikartorp

Här kommer du kunna följa processen med området Dikartorp. Vi planerar för omkring 35 nya villatomter i sjönära, naturnära läge.

Samråd för den nya detaljplanen över området Dikartorp pågick 1-30 juli 2021.

Arkeologiska undersökningar i området är genomförda.

Mer information kommer.