Dikartorp

Här kommer du kunna följa processen med området Dikartorp. Vi planerar för omkring 35 nya villatomter i sjönära, naturnära läge.

Samråd för den nya detaljplanen över området Dikartorp pågick 1-30 juli 2021.

I samrådet framkom att länsstyrelsen ville göra utökade arkeologiska utredningar. De genomfördes våren 2022 och konstaterade då att fornlämningar finns inom området.

Nästa steg är nu en arkeologisk förundersökning, vilken syftar till att fynden i området undersöks ytterligare och dateras. En utökad arkeologisk förundersökning är det första steget mot ett eventuellt beslut om borttagande av fornlämningar och syftar till att säkerhetsställa fynden samt avgränsa området. 

Vecka 44 kommer länsstyrelsen, genom Värmlands museum, att genomföra en arkeologisk förundersökning i området.

Kommunen måste invänta en slutrapport från den arkeologiska förundersökningen innan process med ny detaljplan för Dikartorp kan ske. Tidsramen för slutförande av rapporten är upp till 6 månader.