Dikartorp

Här kommer du kunna följa processen med området Dikartorp. Vi planerar för omkring 35 nya villatomter i sjönära, naturnära läge.

Beslut är taget om samråd för den nya detaljplanen över området Dikartorp.

Samrådet för Dikartorp pågår 1-30 juli 2021.

I samråd framkom att länsstyrelsen ville föra utökade arkeologiska utredningar. Arkeologisk utredning är planerad till den 4 maj 2022.

Kommunen har fått en preliminär rapport där det påvisades tidigare okända lämningar.

En slutlig rapport inväntas innan ställningstagande kring planen kan ske. Detaljplanen kan ställas ut för granskning först efter utredningarnas resultat är färdiga.