Det här gäller på Sannerudsskolans högstadium under vecka 5

Arkivmaterial

Exteriörbild, Sannerudsskolan

Smittskydd Värmland rekommenderar oss att undvika snabba förändringar av de tidigare beslutade åtgärderna i syfte att minska risken för smittspridning på kommunens högstadieskola. I stället förordar man en försiktig och successiv återgång till det normala.

Högstadiet startar på måndag vecka 5 med två årskurser på plats och skolchefen har kontinuerlig kontakt med smittskydd Värmland för att följa händelseförloppet. Kil återgår således successivt till mer närundervisning.

Följande beslut är fattade:

  • Vi ska bedriva distansundervisning på Sannerudsskolan 7-9 växelvis med två årskurser per dag. Beslutet gäller från 2021-02-01 fram till 2021-02-05
  • Vi förlänger beslutet om distansundervisning i språkval åk 6. Beslutet gäller fram till 2021-02-12

Detta innebär att vi under nästa vecka kommer att ha två årskurser inne samtidigt och en årskurs på distans. 

Skolan kommer fortsatt att låta elever med ett stort stödbehov erhålla närundervisning (undervisning på plats i skolan). Det är skolan som avgör vilka dessa elever är.

Närundervisning enligt schemat på skolan under vecka 5

Måndag: Åk 7 och åk 9
Tisdag: Åk 8 och åk 9
Onsdag: Åk 7 och åk 9
Torsdag: Åk 8 och åk 9
Fredag: Åk 7 och åk 9

De klasser som inte har närundervisning har distansundervisning enligt schema.