Företagsbesök hos Infranord

Representanter från Kils kommun hälsar på hos Infranord. Platschef Lars Gustavsson berättar om den nya lastbilen som kan köras på både väg och järnväg. Från vänster på bilden: Mikael Kindberg, Irene Lennemyr-Winkler, Lars Gustavsson, Ola Mossberg och Kenneth Bengtsson.

Kanske har du sett deras vita bilar med grå och orange logotype åka runt i Kil, men har du koll på vad de faktiskt arbetar med? Representanter från Kils kommun har gjort ett företagsbesök för att ta reda på lite mer om Infranord.

Företagsbesök_Infranord2.jpg

Infranords bilar med den grå/orangea logotypen ses ofta på vägarna i Kil. Men har du koll på vad de faktiskt arbetar med?

Kommunens slogan ”På rätt spår” passade utmärkt som tema på senaste företagsbesöket. Infranord är ett bolag som arbetar med underhåll och anläggning av järnväg. Bolaget är statligt ägt och finns på flera platser runt om i Sverige. Lars Gustavsson är platschef här i Kil där cirka 50 anställda arbetar med drift och underhåll av Värmlands och Dalslands järnvägsnät.

Trafikverket är Infranords största beställare. I Värmland och Dalsland består en stor del av det dagliga arbetet av underhåll och drift. De vanligaste uppgifterna är besiktning, halkbekämpning, spår- och banunderhåll, felavhjälpning samt snöröjning. 

När vi kommer på besök är lokalen förberedd för att ta emot anställda som ska få utbildning inom området signal. Infranord har en egen vidareutbildning som kallas Infraskolan. Utbildningen ger hög kompetens inom bolaget och bidrar också till att det finns många duktiga tekniker här i Värmland.

­­­– Vi jobbar väldigt medvetet kring utbildning och personliga kompetenser för att attrahera arbetskraft och kunna behålla bra personal. Att arbeta på järnvägen kräver också ett stort säkerhetstänk och utbildning är en viktig del i vårt säkerhetsarbete, berättar Lars Gustavsson.

Tack för att vi fick hälsa på och lära oss mer om Infranord!
Och visst - nu har vi järnkoll på vad de som åker runt i bilarna med Infranord-logotypen arbetar med.