Företagsbesök på RZ Kils Mekaniska

Arkivmaterial

Bild från företagsbesök. VD Rikard Doverhäll(till höger i bild) berättar för besökarna från Kils kommun.

Representanter från Kils kommun hälsar på olika Kilsföretag då och då. Det är vårt sätt att få veta mer om företagens förutsättningar och verksamhet.

RZ Kils Mekaniska har lång erfarenhet av kvalificerade legotjänster och legotillverkning inom stål och plåtbearbetning. Uppdragen rör plåtskärning, plåtbearbetning, svetsning och maskinbearbetning. Kunderna finns inom vattenkraft, pappersindustri, energi och byggnadsindustrin.

Idag sysselsätter Kilsföretaget femton personer.

– Vi har växt och på två år har vi nästan fördubblat vår styrka, berättar Rikard Doverhäll, som tillträdde som VD 2021.

RZ Kils Mekaniska AB ingår i RZ Gruppen, en industrikoncern med femton mekaniska verkstäder och en grossist. RZ Gruppen omsätter totalt cirka 1,2 miljarder. Av dem står RZ i Kil för cirka 60 miljoner (år 2022)

Just nu förbereder Kilsföretaget för en stor investering. En ny CNC bäddfräs för cirka tolv miljoner kronor ska stå klar 2024.

– Det kommer att bli ett lyft och en tillgång för oss och hela koncernen, berättar Rikard.

Tack för att vi fick hälsa på!

Bildtext: Med på besöket från Kils kommun var Anders Johansson, Kenneth Bengtsson, Malin Lövendal, Mats Brorsson, Irene Lennemyr-Winkler och Mikael Kindberg.

Vill du ha företagsbesök

Vill du och ditt företag ha besök? Hör av dig till näringslivschef Mikael Kindberg, 0554-194 13 eller mikael.kindberg@kil.se