Håll din vattenmätare varm i kylan

I och med den stränga kylan är det extra viktigt att du har koll på var du har din vattenmätare och ser till att den inte fryser. Frusna vattenmätare kan orsaka skador i din fastighet.

Några tips!

  • Se till att värmen är på i det utrymme du har din vattenmätare.
  • Du kan också isolera mätaren och röret till mätaren med lämpligt material.