Har du problem med fåglar?

Arkivmaterial

kaja sitter på altanräcke

Vi får just nu in en del klagomål på fåglar som måsar, kajor och kanadagäss. Det kan röra problem med oljud eller avföring. Här får du veta mer om vad som gäller.

Vem har ansvar för fåglarna som stör mig?

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att förebygga störning från fåglar inom sin fastighet. Den som är ansvarig kan vara tomtägare, bostadsbolag eller din bostadsrättsförening. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. 

Kan kommunjägaren hjälpa mig?

Avskjutning av fåglar löser sällan problemet annat än för en kort period och sker bara som sista åtgärd om ingenting annat har fungerat. Fastighetsägaren ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet genom att förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig kring fastigheten. Det bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo och se till att de inte hittar mat i området kring fastigheten.

Tips för att bli av med fåglar

Tänk på att inte hindra säkerheten för människor som rör sig eller arbetar i och kring fastigheten. För vissa insatser måste du ha tillstånd från markägare.

 • Se över avfallshantering och era avfallsbehållare så att fåglarna inte kommer åt sopor och matrester.
 • Ställ inte matskålar till husdjur utomhus där fåglar kan komma åt maten.
 • Plocka upp fallfrukt, bär och annat i trädgården som fåglar tycker om att äta.
 • Lägg inte frukt, bär och annat ätbart i öppen kompost.
 • Glesa på grenverket i de träd där fåglarna brukar uppehålla sig.
 • Belys träden nattetid.
 • Såga ner de träd som fåglarna sitter i.
 • Gör ögonattrapper och häng upp.
 • Häng upp reflekterande band, reflexer eller CD-skivor så att de rör sig.
 • Sätt upp prasslande material som plastpåsar eller ballonger där fåglarna inte ska vara.
 • Sätt galler för skorstenar, ventilationstrummor och liknande.
 • Spänn upp trådar över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor där fåglarna brukar sitta.
 • Använd ljudeffekter/akustiska fågelskrämmor. Välj oregelbundna tidpunkter och spela upp det när fåglarna kommer in på kvällen. Tänk på att inte störa dina grannar. 
 • Lägg leksaksormar så att fåglarna ser dem och flytta runt dem dagligen.