Hesa Fredrik testas 7 mars

Arkivmaterial

Signalhornet Hesa Fredrik mot en blå bakgrund.

På måndag 7 mars testas signalen Viktigt meddelande. Det sker fyra gånger om året för att kontrollera så att signalen, kallad Hesa Fredrik, fungerar.

Testet sker klockan 15. Med tanke på omvärldsläget informerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, extra om att måndagens signal bara är ett test.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

2022 sker testerna 7 mars, 13 juni, 5 september och 5 december.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten