Höstens föräldraträffar

Arkivmaterial

Dekorativ bild

Under året anordnar vi föräldraträffar med olika teman. Här hittar du information om datum och hur du anmäler dig till höstens träffar.

Det går naturligtvis bra att delta även om du inte kan närvara vid alla träffar. Anmäl dig och kom vid de tillfällen som du har möjlighet.

Föräldraträffar med fokus på tonåren

Träffar för dig som har barn 11-17 år. Här diskuterar vi frågor som du som förälder kan ha inför eller under tonårstiden. Vi pratar bland annat om tonårshjärnan, känslor, kommunikation och konflikthantering. Gruppen träffas fem onsdagar och vi bjuder på fika med smörgås.

Datum: 11, 18 och 25 oktober, 8 och 15 november
Tid: klockan 17-19
Plats: Familjecentralen, Hälsostigen 1

Anmäl dig här

Föräldraträffar med fokus på problematisk skolfrånvaro

Träffar för dig med barn som har - eller som riskerar att utveckla - problematisk skolfrånvaro. Gruppen träffas sex onsdagar och vi bjuder på fika. Varje tillfälle pågår i en och en halv timme och vi samtalar utifrån olika teman.

Datum: 20 och 27 september, 4, 11, 18 och 25 oktober
Tid: klockan 14.30-16
Plats: Familjecentralen, Hälsostigen 1

Anmäl dig här

Mer info

Vid frågor, vänligen kontakta

Helena Hvit, helena.hvit@kil.se, 0554-19588

Annika Englund annika.englund@kil.se, 0554-194 12