0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Information med anledning av coronavirus (10 juli)

Sidan uppdaterad fredag 10 juli kl 11.00 (Information om allmän provtagning).

Pandemin är inte över än och läget kan ändras snabbt. Det finns konstaterad samhällssmitta av covid19 i länets alla kommuner. Det är därför jätteviktigt att vi ALLA fortsätter följa myndigheternas rekommendationer. 

Var extra uppmärksam där fler samlas, till exempel på vårdcentralen,  badplatser, i butiker och på restauranger. Lyssna och följ personalens rekommendationer. Tack för att du håller i och håller ut!

Allmän provtagning för covid-19

Region Värmland erbjuder sedan tidigare egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet som är sjuka med symptom. Syftet är att se om personen kan gå tillbaka till arbetet eller om man fortfarande smittar. 

Detta gäller nu, sedan tisdagen den 7 juli, även allmänheten om du har symtom och är tidigt i sjukdomsförloppet. Provet ska tas inom 7 dagar men minst 24 timmar från insjuknandet. Du bokar via 1177.

Mer information om testningen finns på regionens webbplats.

Egenprovtagningen gäller inte för vårdpersonal, dessa följer tidigare rutiner för provtagning (och får också provsvaren snabbare).

Det är din arbetsgivare som definierar och meddelar dig om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren ska utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps lista över samhällsviktig verksamhet.

Lättläst and information in other languages

All verksamhet, kunder och personal 

Kils kommuns budskap till barn, elever, personal och kunder som är sjuka eller börjar känna sig sjuka: Stanna hemma! Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Följ myndigheternas rekommendationer

Information till företagare

Klicka här för samlad information kring företag och covid 19.

Förskola och skola

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola och skola

Om du som vårdnadshavare har skolbarn med specifika medicinska behov och har frågor kan du kontakta medicinskt ansvarig skolsköterska Elin Häggqvist, elin.haggqvist@kil.se eller 0554-199 02.

Behöver du som ungdom, vårdnadshavare eller anhörig någon att prata med? Besök gärna föräldradialogen och vår stödsida för barn och ungdomar.

Gymnasiet, vuxenstudier, universitet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärrstudier

Vuxenutbildning och SFI-utbildning i Kil

Vuxenutbildning och SFI-utbildning i Kil sker tills vidare på på distans. 

Välkommen att höra av dig via telefon eller e-post om du har frågor till studie- och yrkesvägledare, rektor eller din utbildare

Vård och omsorg

Besöksförbud gäller tills vidare i särskilt boende Sannerud, Åkerbo, Karlslund (inklusive korttid), Linden, Ravinvägen 3 och Ravinvägen 5 samt dagcenter Gärdesgatan. Även Smedens allmänna utrymmen omfattas av besöksförbudet, dock ej lägenheterna.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka kunder om besökaren inte har luftvägssymtom. I så fall ska du som anhörig kontakta sjuksköterskan på aktuellt boende. Beslutet är för att skydda de mest sårbara.

God hygien

Tvätta händer med tvål och varmt vatten

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armveck eller pappersnäsduk

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.