Kommunstyrelsen 6 feb 2024

Hand höjer klubba för beslut vid ett sammanträde.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 13 februari.

Beslutsärenden

Fastighetsförsäljningar

  • Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Svärdet 8, Storgatan 24, till högstbjudande för en köpeskilling som inte understiger fastighetens marknadsvärde. Eventuella kostnader för lantmäteriförrättning bekostas av köpare.
  • Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bagaren 9, Storgatan 8, för en köpeskilling som inte understiger fastighetens marknadsvärde.

Beviljade bidrag

  • Kommunstyrelsen beviljar NyföretagarCentrums ansökan om verksamhetsbidrag med 5 kronor/innevånare för 2024 och 2025, För 2024 blir det då totalt 60 440 kronor. Summan för 2025 fastställs den 1 december 2024 med antalet kommuninnevånare.
  • Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ung Företagsamhet ett bidrag på 5 kronor per invånare i Kils kommun per den 1 december 2023. Kostnaden på 60 440 kronor finansieras inom befintlig budget för verksamhetsområde näringsliv och turism. För året 2025 fattas nytt beslut under 2024.

Förslag till fullmäktige

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå följande medborgarförslag: Öppna Smedenbadets rehabiliteringsbassäng, upprättande av grillplats vid pulkabacken vid Sockenvägen i Fagerås, ta bort sly från en backe i skogen vid Kilslund för att kunna åka pulka i vinter, ny sträckning av gång- och cykelväg mellan Broddvägen och Lersättersvägen samt medborgarförslag besparing som inte drabbar kommuninvånare.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag om Toleransprojektet är besvarat.

Förslag till nytt samverkanssystem för gymnasie- och vuxenutbildning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Kils kommun godkänner förslaget till samverkansstruktur för gymnasie och vuxenutbildning i Värmland.
  2. Kils kommun tecknar primärt samverkansavtal (enligt bilaga) med Karlstads kommun, Hammarö kommun, Forshaga kommun samt Grums kommun.
  3. Kils kommun tecknar sekundärt samverkansavtal (enligt bilaga) med samtliga kommuner i Värmlands län