Kil tappar något i näringslivsrankingen

Arkivmaterial

Ifjol klättrade Kils kommun 55 platser i Svenskt näringslivs ranking och var därmed på plats 34 av 290 kommuner. I år tappar Kil i rankingen hamnar på plats 65 i Sverige och plats 6 i Värmland. 

- Vi tappar lite jämnt över, men förbättrar oss inom området konkurrens från kommunen, samt inom påverkan av brottslighet/otrygghet. Vi ska nu analysera grundligt och diskutera hur vi ska prioritera och förbättra oss, säger Mikael Kindberg, näringslivschef i Kils kommun. 

- För att få ett bra resultat i rankingen behöver vi fortsätta med den konstruktiva utvecklingen vi har. Kompetensförsörjning är något som lyfts och där är bostadsförsörjning en viktig del att jobba vidare med i kommunen men också tillsammans med näringslivet. Vad beträffar mark för nyetableringar så har vi det nya industriområdet som blir klart för nyetableringar under 2024. Det är mycket positivt för företagandet i Kils kommun säger Anders Johansson, kommunalråd i Kils kommun. 

Rankningen bygger till två tredjedelar på företagarnas enkätsvar om exempelvis kommunens service och bemötande, information till företagen och tillgång till kompetens. Resterande del utgörs av statistiska faktorer, som bland annat är hämtade från Statistiska centralbyrån, SCB. 

Hela rankingen hittar du här: 

foretagsklimat.se