Öva din krisberedskap under beredskapsveckan

Dekorativ bild

Fler hushåll i Sverige behöver stärka sin motståndskraft och beredskap om en kris skulle uppstå. Vet du vad du ska göra om elen eller mobilnätet slås ut eller det inte finns vatten i kranen på flera dagar? Genom att öva blir du bättre rustad!

Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan (vecka 39) är en årlig och nationell kampanjvecka som ska öka människors motståndskraft vid samhällskriser. Veckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. 

Under beredskapsveckan kan du ta del av aktiviteter, information och enkla övningar för vardagssituationer vid en kris.

Öva för att klara en vecka i kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram utbildningen 7 dagar, där du kan öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.

Till webbutbildningen Sju dagar

Se övningarna i MSBs informationsfolder

Aktiviteter i Kil 

Under vecka 39 finns information och material om hemberedskap och totalförsvar på Kils bibliotek. Bland annat kan du här hämta övningsfoldern "Sju dagar" och "Beredskapsbingo för barn".

Personalen i de kommunala köken kommer att öva på att laga maträtter med kriskosttema. Varje skola kommer därför en av dagarna under veckan att servera mat från kommunens kriskostmeny.

Vad händer i Värmland under Beredskapsveckan?

Här hittar du samlad information om vad som händer i hela länet under Beredskapsveckan

Bild: MSB/Michael Fredman