Patientsäkerhets-berättelse 2023

En sjuksköterska undersöker handen på en äldre person.

2023 års patientsäkerhetsberättelse visar bland annat att Kils kommun ger en god vård vid livets slutskede.

Den visar också att vi behöver arbeta mer med personer med demenssjukdom genom arbetet med kvalitetsregistren BPSD (beteendemässiga symtom vid demens) och SveDem (svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdom) samt att patienter får en hälsoplan med mål och måluppfyllelse.

Även om pandemin är över så insjuknar patienter med symtom som kräver provtagning, ökade insatser och behov av skyddsutrustning till personalen. Även stora insatser görs för att vaccinera både för covid-19 influensa och pneumokocker, allt detta påverkar ökat behov eller prioritering av resurser till den kommunala hälso- och sjukvården.

Mer om patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska vårdgivare göra en patientsäkerhetsberättelse. Den ska öppet redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Här kan du läsa Patientsäkerhetsberättelsen 2023 (pdf)