Rutiner för besök på särskilt boende från och med 22 mars

Arkivmaterial

Äldre man sitter i soffa och håller händerna på en käpp. Han ler och tittar snett åt höger.

De flesta av våra kunder är nu fullt vaccinerade mot covid-19 vilket betyder att vi från och med den 22 mars ändrar våra besöksrutiner, enligt rekommendationer från folkhälsomyndigheten.

För Sannerud, Karlslund och Åkerbo gäller följande

För fullt vaccinerade kunder

De av våra kunder som är fullt vaccinerade (och det har gått två veckor efter sista vaccindosen) kan ta emot besök i sin lägenhet när du följer dessa rekommendationer.

  • Du är symtomfri och ingen i ditt hushåll är smittad av covid-19
  • Du tvättar eller spritar händerna innan besöket.
  • Maximalt två besökare per besökstillfälle för att vi ska kunna hålla avstånd.
  • Besökare rekommenderas att inte vistas i gemensamma kök, förråd eller allmänna utrymmen.
  • Kontakta boendet för att boka besöket.

Ännu ej fullt vaccinerade kunder

De av våra kunder som inte är fullt vaccinerade (eller att det gått mindre än två veckor efter sista dosen) kan ta emot besök i besöksrummet enligt följande rekommendationer.

  • Du har ringt och förbokat besökstid via besöksvärd 0554-193 82 till och med 31 mars. Efter 31 mars bokar du besökstid via ditt boende.
  • Du är symtomfri och ingen annan i ditt hushåll är smittad av covid-19.
  • Du tvättar eller spritar händerna innan besöket.
  • Maximalt två besökare per besökstillfälle för att vi ska kunna hålla avstånd.
  • Besökare rekommenderas att inte vistas i gemensamma kök, förråd eller allmänna utrymmen.

Vi erbjuder besökare skyddsutrustning. Rutinerna kan ändras vid lokala utbrott.