Tyck till om förslag för renhållningsföreskrifter

Vi har tagit fram ett förslag för nya renhållningsföreskrifter.

Förslaget är omarbetat med anpassningar till nuvarande förhållanden och lagändringar.

Innan kommunen antar de nya föreskrifterna ger vi fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse möjlighet att yttra sig i detta samråd. Förslaget ligger ute för granskning under minst fyra veckor.

Vi behöver få in ditt yttrande senast den 24 februari. 

Skicka dina synpunkter via e-post till jonatan-brunback@kils-energi.se eller via brev till Kils Återvinning AB, Box 88, 66523 Kil. Märk kuvert/e-post med ”Yttrande nya renhållningsföreskrifter Kils kommun”.