Viktig information från Smittskydd Värmland

Arkivmaterial

Röda och vita spelpjäser symboliserar människor i grupp

Antalet bekräftade fall av covid-19 har gradvis ökat i Värmland de senaste veckorna. Smittskydd Värmland går därför ut med information som bland annat berör det kommande sportlovet.

Smittskydd Värmland konstaterar att: ”Vi står just nu i ett avgörande läge där ytterligare ökning kan innebära en tredje våg med stor belastning i sjukvården och ett hot mot enskildas hälsa och liv. Vi har alla ett personligt ansvar att nu förhindra ytterligare smittspridning.”