Kilsborna tycker till om att bli äldre i Kil

Arkivmaterial

Transporter, sociala mötesplatser och kontinuitet i hemtjänstkontakter. Det är exempel på önskemål som framkommit när medborgare fått tycka till om vad ett gott liv som äldre i Kil innebär. Nu är det dags för det sista dialogmötet innan Kilsbornas önskemål ska lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Under ett par år har politiker från samtliga partier i Kils kommunfullmäktige, i samarbete med bland annat lokala intresseföreningar, arbetat med att ta fram förslag utifrån äldres perspektiv med fokus att bibehålla ett självständigt och friskt liv. Nu bjuder äldreberedningen in till dialogmöte och en sista workshop innan deras förslag ska lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Mötet sker onsdag 3 november klockan 16-19 i Kulturhuset KilArena och är öppet för alla kommuninvånare.

Presentationer och workshop

Under mötet kommer äldreberedningen att presentera resultatet av den enkät som gått ut i kommunen, det blir en workshop med möjlighet för deltagarna att komma med synpunkter till den kommande slutrapporten och Rita Gunnarsson, ordförande i Kilsbostäder, visar ett möjligt framtida seniorernas hus i Kil. Dessutom blir det fika och underhållning av Björn Sandborgh.

Äldre en viktig resurs

De närmsta åren, fram till 2028, beräknas gruppen personer över 80 år i Kils kommun att öka med nästan 40 procent jämfört med dagens siffror.

– Synen på äldre behöver förändras. Det är dags att se äldre som en viktig resurs i samhället. Det är en av anledningarna till att vi tillsatt äldreberedningen och satt fokus på vad som är viktigt för att skapa ett gott liv för de äldre här i Kil, berättar Åse-Britt Falch, ordförande i äldreberedningen.

###

Välkommen på dialogmöte

Vi hälsar media välkommen att delta på dialogmötet onsdag 3 november kl 16-19 i Kulturhuset KilArena.

För mer information, vänligen kontakta

Åse-Britt Falch, ordförande i äldreberedningen 073-025 40 96