Oförändrad renhållningstaxa 2023

Arkivmaterial

Kilsborna är noggranna med att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. Därför blir det ingen höjning av renhållningstaxan 2023.

Kils Återvinning AB utökade ytan för återvinningscentral våren 2021. Samtidigt tog de bort containern för brännbart avfall och ersatte den med containrar för bland annat textil, plast, papper och skor.

Det har fått effekt. 

Tidigare gick 700 ton till förbränning varje år. I dag är den mängden endast 170 ton om året. Det sparar 700 000 kronor per år samtidigt som vi återvinner en större mängd avfall. 

Att medborgarna i Kil sorterar noggrant får också en annan effekt.

Renhållningstaxan behöver inte höjas 2023. 

– Kilsbornas arbete med att anpassa sig till förändringen har fungerat över förväntan och vi ser att besparingen som skapas av utökad utsortering väger upp för inflation och kostnadsökningar hos oss och våra entreprenörer, säger Ola Mossberg, vd för Kils Återvinning AB.

– När allt annat ökar i kostnad i vårt samhälle känns det glädjande att kunna hålla renhållningstaxan oförändrad även 2023. 

ÅVC+

Kils Återvinning vill att det ska vara enkelt att slänga sitt avfall. Därför kan den som bor i Kils kommun gå en utbildning och få tillgång till återvinningscentralen även på tider då den normalt sett är stängd. Just nu använder 430 kunder tjänsten. 

– Vi ligger långt framme med utsortering och återvinning, det känns bra att ge tillbaka något för Kilsbornas insats. De har verkligen svarat upp på förändringen, säger Georg Forsberg (C), ordförande för Kils Återvinning. 

Välkommen på pressvisning:

Torsdagen den 22 december klockan 13-14 hälsar vi media välkomna till pressvisning av återvinningscentralen. Då berättar vi mer om hur vi jobbar och om ÅVC+ som ger tillgång till återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider.

För mer information vänligen kontakta

Ola Mossberg, vd Kils Återvinning AB, tel. 0554-195 41