Pandemianpassad prao för åttorna i Kils kommun

Arkivmaterial

Normalt sett brukar eleverna i åttonde klass ha sin praovecka under vårterminen. När coronapandemin sätter stopp även för detta arrangerar istället Sannerudsskolan en fullspäckad temavecka som tar ett helt nytt grepp om praon.

Vecka 10, 8-12 mars, arrangerar skolan en teoretisk praovecka för samtliga elever i årskurs 8. Veckan ersätter årets ordinarie prao och har temat utveckling och framtid.

– Praon är en viktig del av skoltiden då eleverna får en inblick i arbetslivet. Nu försöker vi göra det bästa vi kan utifrån den situation vi har, säger Malin Andersson som är studie- och yrkesvägledare på Sannerudsskolan.

Tio teman under veckan

Syftet med veckan är bland annat att låta eleverna möta olika yrkesområden och bredda deras kunskaper om gymnasieval och arbetsliv. Tanken är också att ge dem utrymme att reflektera över sig själva och den egna utvecklingen.

– Veckan innehåller 30 lektioner planerade utifrån tio olika teman. Det kommer att bli en blandning av digitala live-föreläsningar, filmer, övningar, uppgifter, diskussioner och mycket annat.

Praoveckans tio teman:

  • Självkännedom
  • Egenskaper i arbetslivet
  • Nutidens arbetsmarknad
  • Normer, jämställdhet & fördomar
  • Söka jobb: kompetensbrev (CV)
  • Arbetsintervju och personligt varumärke
  • Gymnasieprogram och gymnasieval
  • Entreprenörskap och tester
  • Framtidens arbetsmarknad
  • Mitt framtida jag: mål och drömmar

För mer information, kontakta

Malin Andersson, studie- och yrkesvägledare på Sannerudsskolan

0554-191 60

malin.andersson@kil.se