Så vill Kil lösa sommarbemanningen inom vård- och omsorg

Arkivmaterial

Kils kommun prövar i år ett nytt sätt att bemanna sommarperioden inom vård- och omsorg och delar av kosten. Syftet är att få stabilare bemanning så att kunderna får stöd av fler ordinarie medarbetare. Då kommer även behovet av vikarier, som idag är en bristvara, att minska.

Utmaningar 2022 och tidigare

Verksamheterna inom vård- och omsorg och delar av kosten har de senaste åren haft svårt att bemanna under sommarperioden. För att underlätta har en del medarbetare fått ersättning för att flytta delar av sin semester och många medarbetare har behövt arbeta mycket övertid. Trots dessa ansträngningar har en del verksamheter behövt minska servicenivån. Nu inför Kils kommun ett nytt semesterupplägg på prov för att komma till rätta med utmaningarna. Det nya upplägget ska gynna både medarbetare och kunder.

Nytt semesterupplägg

Den tidigare semesterperioden var två fyraveckorsperioder under totalt åtta veckor. Den nya semesterperioden blir tre fyraveckorsperioder under totalt tio veckor.

Det innebär att kunderna får träffa fler ordinarie medarbetare under sommaren - vilket ska ge kontinuitet och trygghet, men också bättre arbetsmiljö. Det minskar vikariebehovet och möjliggör introduktioner och löpande stöd till vikarierna. Det gör det också lättare för medarbetarna att få ut sin semester under sommaren.

– Våra ordinarie medarbetare känner kunderna och har en hög kompetens. De är viktiga för stabilitet och för bra introduktion av vikarier. Vi behöver fortfarande vikarier och det här upplägget gynnar även dem, säger Jessica Montgomery, sektorchef arbete och individ.

Efter sommaren kommer Kils kommun att utvärdera upplägget tillsammans med fackliga organisationer och medarbetare.

I berörd kostverksamhet har medarbetarna lämnat in sina semesterförslag.

– De gillade upplägget och satte högsta fart med semesterplaneringen, så där har jag börjat planera för sommarbemanningen, säger Pia-Lena Rosenberg, kostchef i Kils kommun.

# # #

För mer information vänligen kontakta

Det är många möten just nu. Mejla så ringer vi upp så snart vi kan.

Jessica Montgomery, sektorchef arbete och individ
0554-193 88, jessica.montgomery@kil.se

Anna Nordling, sektorchef äldre
0554-193 05, anna.nordling@kil.se