Badplatser

Flicka vid Fryksta badplats

Fryksta badplats

Fryksta badplats i södra delen av Nedre Fryken. Här finns kiosk, minigolfbana, bryggor och sandstrand. Sköts av Kils kommun.

Länk till karta

Frykenbaden

Badplatsen ligger vid Frykenbadens  camping vid östra sidan av Nedre Fryken. Här finns affär, kiosk, servering, bangolf, lekutrymmen, bryggor och sandstrand. Sköts av Frykenbadens Camping.

Länk till karta

Hagudden

Badplatsen ligger i Nilsby på östra stranden av Mellanfryken. Här finns bryggor, gräsplan och sandstrand. Sköts av Kils kommun.

Länk till Karta

Klacksjön

Badplatsen är tillgänglighetsanpassad och ligger nordväst om Fagerås. Här finns simskola, omklädningshytt, brygga och sandstrand. Sköts av Kils kommun.

Länk till karta

Ärtetan

Badplatsen ligger vid sjön Säveln nordväst om Högboda. Här finns omklädningshytt, brygga och sandstrand. Sköts av lokala intresseföreningar.

Länk till karta 

Sjön

Badplatsen ligger vid sjön Säveln nordväst om Boda kyrka. Här finns  brygga och sandstrand. Sköts av lokala intresseföreningar.

Länk till karta

Renstad

Badplatsen ligger vid sjön Rinnen i Renstad norr om Högboda. Här finns omklädningshytt, brygga och sandstrand. Sköts av lokala intresseföreningar.

Länk till karta