Hej fastighetsägare!

Långa istappar hänger ner från ett snöbeklätt tak

Vet du om att du är ansvarig för att se till att det är riskfritt för gångtrafikanter att passera utanför din fastighet?

Vi ber dig därför vara extra uppmärksam och snabbt avlägsna istappar eller snö på taket som kan riskera att falla ned och skada förbipasserande. Det här är extra viktigt när det är temperaturen växlar mellan plus- och minusgrader.

Som fastighetsägare ansvarar du också för gångstråket utanför din fastighet. Det betyder att du snabbt ska:

  • avlägsna snö och is som är till besvär för gångtrafikanter
  • sanda eller på annat sätt halkbekämpa gångbaneutrymmet

Ansvaret sträcker sig från din tomtgräns till kantstenen på trottoaren eller - om sån saknas – en 1,25 meter bred remsa av gatumarken utmed fastigheten.

Tack för att du tar ansvar och ökar tryggheten kring din fastighet!  

Läs mer om ansvaret för gångbanor