Känner ditt barn oro kring läget i världen?

Arkivmaterial

barn sitter ihopkrupen med ansiktet i händerna

Med anledning av utvecklingen i Ukraina tipsar Helena Hvit, Föräldradialogen, om hur du kan hjälpa och stötta barn i de känslor som kan uppstå i tider av oro.

Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och på sociala medier. Det är viktigt att vi vuxna finns där och är beredda att fånga upp vad barnen har hört och vad de är med om.

Ofta hör barnen mer än vi tror, så fråga gärna barnet vad det har hört, vad det tänker och vad det känner.

Tips på hur du kan prata med barn om svåra händelser

  1. Ta barnets rädsla på allvar. Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro. Svara så enkelt och konkret som möjligt på det som barnet frågar om. Överös inte med vuxendetaljer. Barnen kan ha en helt annan bild av det som sker i Ukraina än vad vi vuxna har.

  2. Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar.  Utgå från barnets egna frågor och funderingar.  

  3. Hantera din egen oro. Kom ihåg att skilja på dina och barnets känslor. Barn kan påverkas mer av din oro än av händelsen i sig. Överför inte din egen oro på barnet.

  4. Säg saker som ger barnet hopp.Försök förmedla att det är vi vuxna som har ansvar att hitta lösningar. Förklara att många i världen arbetar just nu för att få ett slut på kriget. Säg att vuxna experter inte är oroliga för att det ska bli krig i Sverige.

  5. Försök att ta en paus från nyhetsrapporteringar.

  6. Undvik vuxendiskussioner om konflikten i Ukraina.

  7. Be barnet att vara försiktigt med vad det ser och hör på sociala medier. Förklara att det lätt sprids falsk information på sociala medier. Säg till barnet att fråga en vuxen i närheten om det undrar om något stämmer.

Behöver du råd eller stöttning?

Tveka inte att kontakta Föräldradialogen. Du når mig på 0554-195 88 under dagtid måndag-fredag eller via e-post helena.hvit@kil.se 
Lämna ditt namn och nummer om jag inte kan svara, så kontaktar jag dig.

/Helena Hvit, Föräldradialogen

Fler kontakter och nummer vid akuta händelser 

Om du har behov av akut hjälp för dig eller någon anhörig/närstående, hittar du viktiga telefonnummer på den här sidan.