Kommunfullmäktige 21 mars 2023

Han höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 28 mars.

Inkommet medborgarförslag

Medborgarförslag om att utöka möjligheterna för unga att jobba sommartid eller extra inom vård och omsorg, eller inom andra verksamheter.

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om bussresor (badbuss), hyra av bassängtid och instruktör i grannkommun. Beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då hyra av badbuss inte finns med i budget 2024.

Höjning av va-taxa 2024

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgifterna i taxan för vattenförsörjning och avlopp (va) avseende fast avgift, bostadsenhetsavgift samt förbrukningsavgift med 11,5 procent från och med 1 maj 2024.

Renhållningsföreskrifter för Kils kommun

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya renhållningsföreskrifterna och att de gäller från och med den 1 april 2024.

Förslag till ny avfallstaxa 2024

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avfallstaxa för 2024. Den gäller från och med den 1 april 2024.