Kommunfullmäktige 23 nov 2023

Hand höjer beslutsklubba inför beslut

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde 23 november 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 30 november.

Kommunfullmäktige beslutade följande taxor/avgifter avgifter

  • taxor och avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar, enligt bilaga, med start 2024-07-01
  • avgifter 2024 för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • avgifter 2024 inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorg
  • taxa 2024 för myndighetsnämndens verksamhet avseende geodata,
  • mätning och drönarverksamhet
  • avfallstaxa för 2024

Kommunfullmäktige beslutade att lämna följande förslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om grillplats vid pulkabacken på Sockenvägen i Fagerås
  • Medborgarförslag om röjning av sly så det går att åka pulka på Kilslund
  • Medborgarförslag om bussresor (badbuss), hyra av bassäng och instruktör i grannkommun
  • Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Broddvägen och Lersättersvägen