Kommunfullmäktige 26 okt 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba inför beslut på sammanträde.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 2 november.

Delårsrapport

Den ekonomiska prognosen (31 augusti 2023) pekar på att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet under 2023. Ett underskott vid årets slut ska enligt kommunallagen återställas inom tre år.

Prognosen för de kommunala verksamheterna pekar på ett underskott på 25,5 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för de kommunala bolagen visar ett positivt resultat på 13,5 miljoner kronor.

Skattesats 2024

Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning att höja skatten med 48 öre per skattekrona, vilket ger en skattesats på 22,35 (nuvarande skattesats 21,87).

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige remitterade följande medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om cykelväg utmed Skogsvägen
  • Medborgarförslag om pensionärer på skolorna
  • Medborgarförslag om parkeringen vid tågstationen
  • Medborgarförslag om rehabiliteringsbassäng i Kil
  • Medborgarförslag om grillplats vid pulkabacken Sockenvägen Fagerås