Kommunfullmäktige 28 januari 2021

Arkivmaterial

Hand håller i beslutsklubba

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 5 februari.

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Södra Grimstad

”Planen syftar till att möjliggöra maximalt 35 nya tomter för friliggande småhus i en lantlig miljö i sjönära läge samt att mark reserveras för bland annat tekniska anläggningar och gemensam brygga.”

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

Kommunfullmäktige lämnade följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning

  • Medborgarförslag om utökning och förbättring av grillplatser
  • Medborgarförslag om bord, bänkar och utegym Gröna Torget
  • Medborgarförslag om padelhall
  • Medborgarförslag om fortsatt utveckling av området kring Södra Fryken

Kommunfullmäktige avslog medborgarförslag om elljusbana söder om gamla OK-stugan.