Kommunstyrelsen 7 nov 2023

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 14 november.

Kommunstyrelsens beslut

Elstöd till snöproduktion i Frykstabacken

Kils Slalomklubb ansöker om elstöd till snöproduktion i Frykstabacken. Slalomklubben anger ett bidrag i form av elstöd från kommunen är väsentligt för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Kils kommun står för slalombackens elavtal och har budgeterat
80 000 kr för slalombackens elförbrukning 2023 för produktion av snö. Slalomklubbens ansökan motsvarar en kostnadsökning om 197 500 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar att Kils slalomklubb utöver tidigare beslut om 80 000 kr erhåller upp till ytterligare 150 000 kr till i elstöd.

Om följande beaktas:

  • Kils slalomklubb prioriterar att, i samverkan med Kils Orienteringsklubb, producera konstsnö även till längdspår på Höjda.
  • Kils slalomklubb i samverkan med kommunens kultur- och fritidsverksamhet arrangerar en dag under säsongen där gratisåkning sker

Finansiering görs i den strategiska reserven.

Eftersom kommunen har timprisavtal så kan det bli både mycket snö och mindre snö beroende på hur elpriset fluktuerar.

Upphandling av el

Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun ska upphandla rörligt elpris med en avtalstid om två år.

Riktlinje för sponsorreklam för kommunalt ägda idrottsanläggningar och sporthallar i Kils kommun

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla riktlinje för Sponsorreklam för kommunala anläggningar i Kils kommun.

Syftet är att öka möjligheterna för föreningar i kommunen att få in reklam- och sponsorintäkter, som ofta är ett betydande ekonomiskt tillskott till föreningarnas kassa.

Statuter för arrangemangsbidrag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till statuter för arrangemangsbidrag.

I statuterna står det bland annat att föreningar i Kils kommun kan ansöka om bidrag till offentliga arrangemang som berikar kommunens kultur- eller fritidsliv ur ett folkhälsoperspektiv. Arrangemanget ska vara öppet att delta i för allmänheten och äga rum i Kils kommun.

  • Arrangemangsansökningar upp till 15 000 kr behandlas varje kvartal (deadline 1 mar, 1 jun, 1 sep och 1 dec). Mindre bidragsansökningar beslutas av kommunstyrelsens presidium.
  • Arrangemangsansökningar över 15 000 kr behandlas separat och kräver särskilt beslut av kommunstyrelsen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda 6 månader till ett år innan arrangemangets genomförande.

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen lämnade förslag till kommunfullmäktige att anta följande taxor och eller avgifter:

  • taxor och avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar, enligt bilaga, med start 2024-07-01
  • avgifter 2024 för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • avgifter 2024 inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorg
  • taxa 2024 för myndighetsnämndens verksamhet avseende geodata, mätning och drönarverksamhet
  • avfallstaxa för 2024