Kommunstyrelsen den 9 januari 2024

Hand höjer klubba för beslut under möte.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 15 januari.

Några av kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsen gav igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Skogsvägen etapp 2 (VA-ledningar) och för belysning utemiljö.

Några av kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

  • Digital hantering av handlingar och digitalt bevarande samt
  • Nytt revisionsreglemente för Räddningstjänsten Karlstadsregionen.