Skolskjutsinformation via sms

Arkivmaterial

hand som håller upp mobiltelefon. På mobilskärmen ses en pratbubbla med utropstecken. I bildens bakgrund ses en buss som åker på vintrig väg

Vi inför nu SMS-utskick vid störningar i skolbusstrafiken för att förbättra informationen. Vi gör ett testutskick till vårdnadshavare tisdagen den 15 mars. 

Vi har tidigare haft brister i informationen när det uppstått störningar kring skolbusstrafiken och har nu sett över rutinerna tillsammans med inblandade aktörer. Vår förhoppning är att det nya systemet ska ge snabbare information direkt till berörda.

Du som är vårdnadshavare till barn med skolskjuts och inte får vårt sms 15 mars, vänligen hör av dig till skolskjuts@kil.se  

Regler och rutiner kring skolskjuts samt turlistor hittar du på kil.se/skolskjuts