Några beslut från kommunstyrelsen den 7 mars 2023

Utveckling av badet på Smeden, Fixartjänst inriktad för att förhindra fallskador, ny kommundirektör och Seniorernas hus var några ärenden som kommunstyrelsen beslutade om den 7 mars.

Kommunstyrelsen lämnade också förslag till kommunfullmäktige om Översiktsplan, utökning av verksamhetsområdet vatten- och avlopp samt svar på medborgarförslag.

Du hittar kommunstyrelsen i korthet här. Hör av dig till Anders eller Kenneth om du har frågor, vill ha mer information eller kanske några kommentarer.

Mer information

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande
0554-191 70.

Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande
0554-195 32