Trafik och vägar

Storgatan Kil

Gatuavdelning sköter kommunens vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning, vatten- och avloppsledningar samt lekparker och grönytor.

Klicka här för att läsa om pågående och planerade arbeten

Gatuavdelningen sköter och underhåller

  • 92 km gator,

  • 26 km gång- och cykelvägar,

  • 200 km enskilda vägar med statsbidrag,

  • 3 940 gatubelysningsstolpar

  • 300 km vatten- och avloppsledningar.

  • 21 lekparker

  • cirka 500 000 kvm grönytor.

Enskilda vägar

I detta PDF-dokument kan du läsa om kommunalt vägbidrag till enskilda vägar

Här hittar du blanketten "Ansökan om bidrag till enskild väg"

Vägombud

Klicka här för att se vilka som är vägombud 

 

Gatuavdelningen hör till Sektor samhälle och service