Planer

Kikare, vi planerar för framtiden.

Kils kommun ska verka för en god byggnadskultur, stads- och landskapsmiljö. Det gör vi genom att planera för bostäder, cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker, gångbanor, parkeringar, torg, arbetsplatser och allt annat som hör ett samhälle till.

Genom översiktsplanering, detaljplaner och andra planer och projekt styr vi Kil mot framtiden och ett hållbart samhälle som är trivsamt för alla.

Kom ihåg att du som medborgare alltid har möjlighet att vara med och påverka!

I menyn hittar du kommunens övergripande planer och program.