Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Sannerud 2:162 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag

Ett detaljplan har upprättats för Sannerud 2:162 m.fl. i Kils kommun. Planen omfattar fastigheten Sannerud 2:162 och del av fastigheten Sannerud 2:1.

Syftet med planläggningen är att göra det möjligt att nyttja fastigheten Sannerud 2:162 för centrumändamål samt att ändra markanvändningen för del av fastigheten Sannerud 2:1 till parkändamål. Enligt nu gällande detaljplan ska marken för både fastigheten Sannerud 2:162 och del av Sannerud 2:1 användas för allmänt ändamål.

Planen har stöd i den kommunomfattande översiktsplanen.

Handlingar: