Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Detaljplan för bostäder inom Vikstad

Del av fastigheterna Vikstad 3:1 och Runnvålen 1:4

Ett förslag till detaljplan för Vikstad 3:1 och Runnvålen 1:4 har upprättats.

Området är beläget inom den sydvästra delen av Lövenstrand, norr om Kils tätort.

Detaljplanen är nu klar för antagande.

Planen syftar till att möjliggöra för två punkthus i maximalt 8 våningar inom området samt skapa en bra lösning for trafiken till och från området. Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Ta del av antagandehandlingarna via dessa länkar: