Att bo på särskilt boende

På Åkerbos boende kan du känna dig trygg. Här finns personal dygnet runt och bemanningen varierar under dag, kväll och helgtid. Under natten finns alltid ett fast antal vårdgivare på plats.

Vid inflyttning kommer du att ha en kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Du ska i första hand kontakta honom eller henne om du har önskemål eller synpunkter på din omvårdnad.

När du flyttar in i lägenheten får du själv inreda lägenheten. För tips och råd om praktiska möbleringar står personalen till tjänst som kan ge goda råd.

För att flytta till ett särskilt boende krävs det att du har ett biståndsbedömt beslut. Du ansöker om särskilt boende hos en biståndshandläggare i din kommun.

Biståndshandläggaren utgår från dina behov av vård och omsorg samt trygghet och säkerhet. På boendet får du tillgång till vård och omsorg samt till hälso- och sjukvård utifrån dina individuella behov.

Åkerbos särskilda boende ägs av Kils kommun.