Skadligt bruk och beroende

Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Om du är beroende berusar du sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan.

Det finns olika slags missbruk:

Alkoholism, drogmissbruk, matmissbruk, sexberoende, spelmissbruk, självspäkning och anorexia.

Individ- och familjeomsorgen i Kil arbetar i olika former med missbruksproblematik.

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Vill du veta mer om riskbruk och missbruk?