Torghandel

Torghandel som sker oftare än bara högst tillfälligt kräver tillstånd från markägaren (oftast kommunen). Torghandelsplatser på Bibliotekstorget i Kils kommuns tätort finns att boka hos Kilsbostäder AB, som är markägare. Om du har bokat en plats och sedan får förhinder att använda den, ska det anmälas till Kilsbostäder AB omgående. Du får inte överlåta din plats till någon annan.

Om du önskar ha försäljning på annan plats, ansöker du om tillstånd för det hos polisen. Försäljning får ske klockan 09-18 alla dagar. Senast en timme efter att du avslutat försäljningen för dagen, ska platsen iordningställas och allt eventuellt skräp och avfall ska vara borta. I det fall platsen inte är städad efter avslutat försäljning faktureras kostnaden för detta. Det är förbjudet att parkera fordon på Bibliotekstorget. Av- och pålastning är tillåten.

För försäljning av livsmedel gäller särskilda regler, som det åligger dig som försäljare att följa. Vid tillfällig försäljning finns en informationsskyldighet att genom en väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämna upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer. Under vissa förutsättningar ska informationen dessutom lämnas skriftligen till konsumenten. Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare. (SFS 2011:1244)