Ekonomiska problem

En man och kvinna går igenom sin ekonomi

För att känna trygghet krävs det att man har kontroll över sin ekonomi.

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser, där familjen knappt har pengar till mat, hyra, el och kläder.

Behöver du hjälp att se över din vardagsekonomi eller ordna upp en skuldsituation?

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

 Vill du veta mer om ekonomiskt stöd?