Dödsfall

En park

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust.

Ju yngre barnet är desto mindre erfarenhet har det av att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör. Klängighet, svårighet att bli tröstad och rädsla för att bli övergiven är vanliga reaktioner som mindre barn kan uppvisa.

Tonåringars reaktioner kan bli frigörelse från föräldrarna, en del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående:

sömnsvårigheter och mardrömmar, ledsamhet, längtan och saknad, ilska och utåtagerande beteende, skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade, huvudvärk, magont och muskelvärk.

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Vill du veta mer om dödsfall?