Dyslexi

Problem med bostavskombinationer.

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än flickor.

Om du misstänker att ett barn har dyslexi bör du kontakta barnets lärare och skolledningen. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan.

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

 Vill du veta mer om dyslexi?