Kommunstyrelsen

Plats: Kommunhuset, Nedre Fryken

Tid: tis 10 sep kl 15:00 - 18:00

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Undantag gäller för ärenden som avser myndighetsutövning, då det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess samt ärenden där kommunstyrelsen bara lägger förslag till kommunfullmäktige.

Insläpp till kommunstyrelsens sammanträden sker mellan klockan 14.45 och 14.55 vid kommunhusets södra entré (Gröna torget).

Alla sammanträdestider, kallelser och protokoll samt aktuella kungörelser och tillkännagivanden hittar du på sidan Anslagstavla.


« Tillbaka till kalendern