Föreningar

Inzoomad bild på olika fotbollsskor bredvid varandra, på en grön gräsmatta.

Det utvecklas en enorm kraft i det ideella arbetet i våra föreningar. Eldsjälar, vilkas arbetsinsatser inte går att värdera i kronor och ören!

Inom Kils kommun finns ett hundratal föreningar. Dessa har tillsammans nästan 13 000 medlemmar. Detta i en kommun med inte fullt 12 000 invånare!

Förklaringen är delvis att Kils invånare är medlemmar i flera föreningar men det beror också på att människor utanför kommungränsen söker sig till vårt livaktiga föreningsliv.

Här hittar du föreningsregistret. Där kan du själv söka efter föreningar som du är intresserad av. 

Föreningsbidrag, bokning av sporthall, aktivitetskort m m

I vår e-tjänsteportal hittar du blanketter och e-tjänster för bidrag, bokningar med mera.