Starta ideell förening

Det finns ingen speciell lag som bestämmer hur en ideell förening ska styras. Däremot finns det praxis som anger hur en ideell förening bör vara uppbyggd.

Det främsta kännetecknet för en ideell förening är att ändamålet ska vara ideellt samt att personer som delar föreningens intressen ska kunna bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

När föreningens medlemmar beslutat sig för att bilda förening, utsett en styrelse och antagit föreningens stadgar blir den ideella föreningen en juridisk person. Medlemmarna har då inget personligt ansvar över föreningens skulder, utan det är den ideella föreningen som bär ansvaret.

Mer information om ideella föreningar

Läs mer om ideella föreningar på Skatteverkets hemsida

Här kan du läsa mer om hur det går till att starta en ideell förening och vad du ska tänka på.