Kommunala pensionärsrådet

Syftet med pensionärsrådet är att tillföra kommunal verksamhet pensionärernas kunnande och erfarenheter, att ge pensionärerna möjlighet att genom sina valda ledamöter påverka den kommunala verksamhetens utformning och innehåll samt verka för god vård och omsorg för de äldre i kommunal regi.

Ordförande

Peter Pettersson (C)

Vice ordförande

Gun-Britt Nilsson, SPF Kilsbygden

Kommunens representanter

Ledamöter: Peter Pettersson (C) och Åse-Britt Falch (S)

Ersättare: Åke Lindberg (M) och Ingela Fallström (M).

Pensionärsorganisationernas ordinarie representanter

Ulla-Britt J Olsson, PRO Kil

Barbro Åslund, PRO Frykerud

Mats Notini, PRO Högboda

Gun-Britt Nilsson, SPF Kilsbygden

Arbetsformer

Här kan du läsa arbetsformer för det kommunala pensionärsrådet.